Kurslar26-29 Mayıs 2022 Perşembe-Pazar

DİŞ HEKİMLİĞİ KURSLARI

Firma sponsorluklarında düzenlenen kurslar konfirmasyonları tamamlandıkça buradan güncel olarak duyurulmaktadır. Siteyi düzenli olarak güncelleyerek yeni açıklanan kursları takip edebilir, kayıt koşulları için VESTA | Vestiyer Akademi'yi 0212 481 02 20 numaralı telefondan arayabilirsiniz. ...
26 Mayıs 2022 Perşembe
13.30 - 15.30

Elektronik Anestezi: Diş Hekimliğinde Oyun Değiştiren!

Sponsor: Toros Dental, Salon: A (Hall 2-5), Kurs Şekli: Workshop, Kontenjan: 24 Kişi

- Geleneksel anestezi tekniklerinin gözden geçirilmesi
- Kemik içi (İntraosseöz) Anesteziye Giriş
- Diş hekimliğinin tüm alanlarında kemik içi (İntraosseöz) anestezinin planlanması ve uy...
26 Mayıs 2022 Perşembe
16.30 - 18.30

Papain Enzimi İçeren Yeni Atravmatik Bir Çürük Temizleyici Ajan ile Minimal İnvaziv Diş Hekimliği

Sponsor: Değişim Dental, Salon: B (Hall 2-5), Kurs Şekli: Workshop, Kontenjan: 24 Kişi

Bu kursta katılımcılara minimal invaziv diş hekimliğinde papain enzimi ihtiva eden yeni atravmatik bir çürük temizleyici ajan tanıtılacak ve kullanımı hakkında bilgi verilecektir. Bun...
27 Mayıs 2022 Cuma
10.30 - 12.30

Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar

Sponsor: Paşa Dental, Salon: A (Hall 2-5), Kurs Şekli: Workshop, Kontenjan: 24 Kişi

Diş hekimliği hem materyal hem teknik anlamda sürekli bir gelişme içindedir. Geliştirilen ve kullanıma sunulan yeni materyaller hem tedavi başarısını arttırmak hem de hekime tedavi protokolle...
27 Mayıs 2022 Cuma
13.30 - 15.30

Oral ve Maksillofasiyal Bölgede Piezo Cerrahi

Sponsor: Onur Dental, Salon: A (Hall 2-5), Kurs Şekli: Hands-on, Kontenjan: 24 Kişi
27 Mayıs 2022 Cuma
13.30 - 15.30

Bukalemun Efektli Kompozit Uygulaması (Vittra Unique-FGM)

KONTENJAN DOLMUŞTUR

Sponsor: Kibar Dental, Salon: B (Hall 2-5), Kurs Şekli: Hands-on, Kontenjan: 10 Kişi

Aşağıdakilere odaklanan uygulamalı oturum:
• Renk değiştiren kompozitler;
• Olumlu veya olumsuz bukalemun etkisini etkile...
27 Mayıs 2022 Cuma
16.30 - 18.30

Nikel-Titanyum Resiprokasyon Sistemlerini Ne Kadar Tanıyoruz?

Sponsor: Öncü Dental, Salon: C (Hall 2-5), Kurs Şekli: Hands-on, Kontenjan: 10 Kişi

KONTENJAN DOLMUŞTUR

Günümüzde, gelişen irrigasyon aktivasyon sistemleri sayesinde, kök kanal şekillendirmesini minimal düzeyde yaparak, kök kanal sisteminin temizlenmesi mümkün hale gelm...
28 Mayıs 2022 Cumartesi
10.30 - 12.30

Endodontinin Yol Haritası

Sponsor: Paşa Dental, Salon: B (Hall 2-5), Kurs Şekli: Hands-On, Kontenjan: 10 Kişi

KONTENJAN DOLMUŞTUR

Kanal tedavisinde başarıya giden yolun karmaşık kök kanal sisteminin etkin dezenfeksiyonu ve sızdırmaz şekilde doldurulmasından geçtiği bilinmektedir; bunun yanı sıra...
28 Mayıs 2022 Cumartesi
10.30 - 12.30

Daha İyi Endodontik Tedavi için Klinik Vakalar ile Yol Haritaları

Sponsor: Fanta Dental, Salon: A (Hall 2-5), Kurs Şekli: Workshop, Kontenjan: 24 Kişi

KONTENJAN DOLMUŞTUR

Klinikte bir çok farklı senaryo ile diş hekimleri karşı karşıya gelmektedir. Bu kursta bir kaç farklı kolay/zor vakada endodontik çözüm yolları sunulmaya ç...
28 Mayıs 2022 Cumartesi
13.30 - 15.30

Biyomimetik Yaklaşımla The Pre-endo Built-up / RBE

Sponsor: Diş Marketi, Salon: C (Hall 2-5), Kurs Şekli: Workshop, Kontenjan: 10 Kişi

KONTENJAN DOLMUŞTUR

Kanal tedavisi yaparken hekimlerin sıklıkla yaptığı hatalardan biri odak noktasının genellikle bitim röntgenindeki beyaz çizgiler olmasıdır. Oysa güncel yak...
28 Mayıs 2022 Cumartesi
13.30 - 15.30

Dental İmplant Seçimi

Sponsor: NTA İmplant, Salon: A (Hall 2-5), Kurs Şekli: Workshop, Kontenjan: 24 Kişi

KONTENJAN DOLMUŞTUR

Muayenehane pratiğinde, farklı klinik uygulamalara göre, dental implantların materyal, yüzey ve dizayn özellikleri tartışılacaktır. Klinik senaryoya göre “NTA s...
28 Mayıs 2022 Cumartesi
16.30 - 18.30

Hands-on Maxillofasiyal Radyoloji

Sponsor: Onur Dental, Salon: A (Hall 2-5), Kurs Şekli: Hands-on, Kontenjan: 24 Kişi
28 Mayıs 2022 Cumartesi
16.30 - 18.30

Klinik Pratiğinde İzolasyon

Sponsor: Öncü Dental, Salon: C (Hall 2-5), Kurs Şekli: Hands-on, Kontenjan: 10 Kişi

KONTENJAN DOLMUŞTUR

Diş hekimliği hayatının büyük bir kısmını endodontik ve adhesiv işlemler kapsamaktadır. Endodontik ve adhesiv işlemlerde ise daha ön görülebilir tekrarlanabilir tedav...